CÁC GIẤY TỜ CHỨNG NHẬN HÀNG HÓA CỦA QUAOCCHOCALI.com

  1. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Giấy kiểm dịch

2. Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu

Giấy kiểm tra an toàn thực phẩm